Johtamisen Naisfoorumin lähtökohtana on,
että sukupuolella on väliä.
Molemmilla sukupuolilla on erityispiirteitä,
joilla on merkitystä johtajuudessa. 
Johtamisen Naisfoorumissa naiset voivat yhdessä tutkia omaa tapaansa johtaa ja löytää siten itselleen ominaista johtajuutta.
Naisjohtaja saattaa jättää käyttämättä itsestään ominaisuuksia, jotka eivät 'sovi ' työyhteisöjen normittamaan johtajuuteen.

Johtamisen Naisfoorumi mahdollistaa
pysähtymiseen yhteisöllisyydessä,
joka ruokkii kasvua ja synnyttää oivalluksia.
  Millaisena johtajuus näyttäytyy kehossasi?
Hyvä johtajuus tarvitsee onnistuakseen monensuuntaisia tosia ja aitoja välineitä, jotta niiden antamaan informaatioon voi nojata.

Keho voi olla johtajuuden tuki.

Keho on yhtä voimakas johtamisen väline kuin ajatukset, sanat tai tahto.
Se ei ole irrallinen osa kokonaisuudestamme,
vaan merkityksellinen kokemusten kantaja, seuloja sekä työstäjä.

 

 

 
  Johtamisen Naisfoorumin Syntytarina / Kouluttajat